Onni on puhdas luonto

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Liminka

Kehitettävää Limingassa

Uudet vaalit, vanhat kujeet. Tässäpä vähän pohdintojani tulevaa varten:

 

On hienoa, että kunnassamme otetaan sisäilmaongelmat vakavasti ja halutaan tarjota lapsille tilat, joissa on hyvä olla ja hengittää. Jatkossa pitää panostaa enemmän kiinteistöjen kunnossapitoon. Olen sitä mieltä, että tulee halvemmaksi palkata joku jatkuvasti takkailemaan, arvioimaan ja valvomaan kunnan kiinteistöjen kuntoa kuin purkaa homeisia kiinteistöjä ja rakentaa uusia tilalle homehtumaan. Virhe siellä ja reikä täällä saa pitkällä ajanjaksolla aikaan kosteusvaurioita ja huonoa sisäilmaa. Turvallisessa koulutiessä olisi myös edelleen kehitettävää. Ei ole oikein, jos pienet lapset velvoitetaan kulkemaan kouluun piemää autotien laitaa.

Määtän Rauni teki valtuustokautenaan aloitteen lasten liikennepuistosta. Olen täysin sen kannalla. Sellainen pitäisi saada Limingan keskustaan. Se toisi myös kesätyöpaikkoja nuorille. Lisäksi kesätyöseteleitä pitäisi voida käyttää ympäri vuoden, ei pelkästään kesällä. Nuorisotyöttömyyteen pitää tarttua voimallisemmin. Yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa.

Avoimuutta tulisi edistää päätöksenteossa ja antaa käsittelyyn tulevia asioita kaikkien kuntalaisten kommentoitavaksi. Nykyään kaikki tuppaa olemaan vähän salamyhkäistä. Valtuuston ja lautakuntien päätöksistäkään ei saisi ilmoittaa ennen kuin pöytäkirjat on allekirjoitettu. Toivoisin enemmän avoimia keskustelutilaisuuksia tai avoimia nettitilaisuuksia, joissa voisi ottaa kantaa ja tuoda esiin omat näkemyksensä.

Kuntavaaleissa on kyse muun muassa päiväkodeista, kouluista, vuokra-asunnoista, työpaikoista, terveyskeskuksista, vanhusten asumisesta, kirjastoista, liikuntapaikoista, busseista, pyöräteistä, puistoista, toreista ja tonteista, eli siitä, miten palvelut järjestetään ja millainen asuinympäristö meillä on.

Vihreä Liminka on ympäristövastuullinen ja katsoo tulevaisuuteen. Joukkoliikenteen käytön tulisi olla vaivatonta ja nopeaa. Kuntalaisilla pitäisi olla varaa käyttää joukkoliikennettä. Nykyiset kertataksat eivät houkuttele käyttämään busseja. Vihreä Liminka kehittää yhdessä ympäristökuntien kanssa hankintaosaamistaan sekä eettisiä ja ekologia hankintakriteereitä.

Haluamme viihtyisiä elinympäristöjä, joissa on puistoja, polkuja ja luonnontilaisia alueita. Vihreä Liminka on avoin, yhteinen ja tyytyväinen. Siellä kaikkien ääni kuuluu eikä päätöksenteko karkaa ihmisten ulottumattomiin. Päätökset tehdään avoimesti ja riippumattomasti. Kaavojen valmisteluun osallistuvat ja niistä päättävät luottamushenkilöt eivät saa samanaikaisesti istua eturistiriitoja synnyttävissä toimielimissä.

Liminka on yhteinen kotimme. Millaisen Limingan sinä haluat?

 

Mitä olen tehnyt/saanut aikaan:

Olen valtuustossa ja hallituksessa ollut kyläkoulujen asialla, niiden lakkauttamista vastaan. Haluan pitää Limingan kylät elävänä, muutkin kuin Kirkonkylän ja Tupoksen. Nyt koulurakennukset ovat valitettavasti tulleet tiensä päähän kuntonsa ja sen takia, että koulujen tarpeet ovat erilaiset kuin 100 vuotta sitten. Valtionosuusleikkauksien jälkeen Liminka on ollut todella tiukilla. Rahahanat senkun kiristyvät, joten on pakko priorisoida. Suurempiin kouluyksiköihin siirtymällä säästämme huomattavia summia rahaa. Ei ole järkevää syytää rahaa muutaman pienen koulun seiniin, jos haluamme esim. panostaa liikuntapaikkoihin. Opetushenkilöstäkin tarvitaan lisää, joten kyläkoulujen opettajien työpanos tulee olemaan enemmän kuin tarpeen isommissa yksiköissä. Onneksi koulu ei ole edellytys elävälle kylälle. Varsinkin antakylää on helppo kehittää virkistys- ja liikuntamahdollisuuksien ympärille. Kaavatoimikunnassa ja valtuustossa/hallituksessa olen puheenvuoroissani ottanut esille ympäristön ja teiden turvallisuuden lasten ja nuorten kannalta (esim. Tupoksen ABC:n liittymän alue) sekä lähimetsien/metsiköiden säilyttämisen kaavoituksessa ja puhunut ekologisen rakentamisen (mm. maalämpö) puolesta. Sivistyslautakunnassa olen puolustanut lasten turvallista koulumatkaa ja tuonut esiin kymppiluokan tarpeellisuutta.

Olen toiminut sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsenenä ja päässyt näkemään, miten verorahojamme siellä käytetään. On ollut mielenkiintoista tutustua eri osastojen toimintaan ja kuulla sairaalan tulevaisuuden suunnitelmista. Välillä on tullut eteen vaikeitakin asioita, joiden laillisuutta olemme joutuneet pohtimaan ja arviomaan.

Olen avoimuuden kannalla ja niinpä valtuustoaloitteessani ehdotin Limingan keskustelupalstan avaamista. Toivoisin muutenkin enemmän keskustelua asioista.

Olen kirjoittanut muutaman valtuustoaloitteen: keskustelupalstan avaaminen , pyörätien pätkä Tupokseen, hedelmäpuita ja marjapensaita kuntalaisten käyttöön ja allekirjoittanut yhden SDP:n työllistämistä koskevan aloitteen. Tässä valtuustoaloitteeni lasten ja nuorten aktivoinnista päätöksenteossa ja heidän mukaanottamisestaan sekä liikuntapaikkojen jakoaikaa koskeva aloite.