Onni on puhdas luonto

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Vastine Tuomas Okkoselle Rantalakeuteen 19.10.2011

Oct 20th, 2011 by marjo | 0

Tuomas Okkonen kyseli (Rantalakeus 12.10.), että mikä on rasismia. Rasismia on mielestäni, jos pimeää työtä pidetään hyväksyttävämpänä suomalaistaustaisen sähköputkimiehen kuin ulkomaalaistaustaisen tekemänä. Myös se on rasismia, että ulkomaalaistaustaiselle työntekijälle maksetaan liian pientä palkkaa – palkka on työnantajan, ei työntekijän, vastuulla. Sekin on rasismia, että tehdään rankkoja yleistyksiä esimerkiksi maahanmuuttajien tekemistä rikoksista, kun tosiasiassa rikollisia maahanmuuttajia on hyvin pieni määrä. Puolet ulkomaalaistaustaisista rikollisista ei edes ole Suomessa asuvia maahanmuuttajia, vaan täällä käymässä olevia järjestäytyneen rikollisuuden harjoittajia. Sekin on rasismia, että vedetään sellaisia johtopäätöksiä, että pakolaisten määrän ja rikollisuuden määrän välillä on suora yhteys, kun tosiasiassa rikoksia tehdään muutenkin eniten suurissa kaupungeissa, eli juuri siellä, mihin maahanmuuttajatkin ovat keskittyneet. Suomalaisten ja maahanmuuttajien tekemien rikosten vertailu on myös puutteellista, sillä suhteellisesti suuri osa maahanmuuttajista on sitä ikäluokkaa (25 – 44) ja sukupuolta, joka kantaväestössäkin tekee eniten rikoksia. Tämä maahanmuuttajamiesten väestöosuus on noin kaksi kertaa niin suuri kuin suomalaisilla. Jos tuo epäsuhta otetaan huomioon, nämä maahanmuuttajamiehet tekevät tilastojen mukaan vähemmän rikoksia kuin vastaava kantaväestö. Sitä paitsi suurimman rikoksista epäiltyjen ulkomaalaisryhmän muodostivat vuonna 2006 venäläiset (20 %), sitten virolaiset (19 %) ja ruotsalaiset (8 %), eivät suinkaan pakolaiset. Okkonen väittää, ettei lämpimästä maasta sodan keskeltä tullut mies pysty millään sopeutumaan pohjoiseen kansaan ja olosuhteisiin. En ymmärrä, miten ilmastolla voisi olla niin suuri vaikutus. Pystyyhän moni pohjoisenpoikakin helposti sopeutumaan lämpimään ilmastoon. Tietysti sopeutuminen vie jonkin aikaa, mutta ei se nyt mahdotonta ole. Pitäisikö pakolaiset siis jättää sotatoimialueelle, kun eivät kestä kylmää tai pimeää?

Siinä olen Okkosen kanssa samaa mieltä, että maahanmuuttajien kotoutuksessa on osittain epäonnistuttu. Paras keino sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan on työn kautta. Suomenkielikin on helpompi omaksua, jos käy kodin ulkopuolella töissä. Maahanmuuttajat ja kantaväestö pitäisi saada muutenkin aidosti tekemisiin toistensa kanssa. Siinä asiassa voi jokainen katsoa peliin ja kysyä itseltään, miten on edesauttanut maahanmuuttajien sopeutumista.

Marjo Heikkinen
Liminka

Kirjoita kommentti

Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjoittaa kommentteja.
Rekisteröidy tästä!