Onni on puhdas luonto

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Action

Ehdokkaana kuntavaaleissa

Mar 5th, 2017 by marjo | 0

Olen ehdokkaana kuntavaaleissa. Mietin päätöstäni pitkään, sillä (kuten muutkin ovat varmasti huomanneet) työelämän tahti on kiristynyt huimasti ja työn ja lapsiperheen arjen yhteensovittaminen on raskasta. Olen huomannut tekeväni työpäivän jälkeen lähes joka ilta kotonakin töitä ja oma jaksaminen on ollut yksi huolenaiheitani. Koen kuitenkin, että olen saanut virtaa luottamustoimistani. Olen saanut olla mukana tärkeitä asioita päättämässä ja kuullut eri näkökulmia ja saanut paljon lisätietoa asioihin. Haluaisin olla jatkossakin mukana.

Koen erityisen tärkeäksi lapsiperheiden ja aikuisuuden kynnyksellä olevien nuorten asiat. Luultavaksi siksi, koska minulla on paljon kosketuspintaa juuri noihin 6-vuotiaan ja 19-vuotiaiden lasten äitinä. Olen puolustanut lasten oikeutta turvalliseen koulutiehen, laadukkaaseen opetukseen, hyvään sisäilmaan ja yhtäläiseen varhaiskasvatukseen. Uskon, että Liminka voisi halutessaan työllistää kaikki nuoret työttömät työnhakijat ja torjua näin nuorten syrjäytymistä. Jotain on jo tehty, mutta silti nuorisotyöttömyys ei ole pienentynyt. Olen valtuutettuna päässyt myös näkemään yrittäjien aseman parantamisen tärkeyttä. Jos Vihreiden ajama perustulo toteutuisi, se toisi varmasti suuren helpotuksen monen yrittäjän arkeen ja helpottaisi yrityksien perustamista. Sitä odotellessa pitää tarjota yrittäjille neuvontaa, tukea ja verkottumista. Ja mikä tärkeitä, saada liminkalaiset käyttämään paikallisten yrittäjien palveluja!

Liminka on ansioitunut kulttuuripitäjänä. Mahtavaa, että meillä on innostuneita ja aikaansaavia ihmisiä, joiden ansiosta meillä on mm. Vanhan ajan joulu, Via Dolorosa, Abraham Ojanperä -ooppera, taidenäyttelyitä, Taiteilua -tapahtuma ja Eläinten talvi -tapahtuma. Musiikkiopisto on kunnallemme tärkeä harrastusten tarjoaja, ja taidekoulusta saisimme olla enemmänkin ylpeitä. Kirjasto on laajentanut tarjontaansa, ja nyt sieltä voi  lainata myös harrastusvälineitä. Olin sivistyslautakunnassa, kun siellä päätettiin eläkkeelle jääneen kirjastovirkailijan toimen täyttämättä jättämisestä. Keskustelimme asiasta pitkään ja saimme seikkaperäisen selvityksen kirjastohenkilöstön tehtävistä. Kuulosti siltä, että neuvonnan, kirjavinkkausten ja materiaalitilausten lisäksi työhön kuuluu myös paljon kirjojen lähettämistä eri kirjastoihin, hyllyttämistä, teippailua ja päällystämistä. Yhteinen mielipide sivistyslautakunnassa oli, että vaikkei kirjastovirkailijan tointa täytetäkään, hoidettaisiin ei-yliopistotasoista koulutusta vaativat työtehtävät (laatikoinnit/hyllyttämiset ja muut sellaiset) palkkaamalla kirjastoon pitkäaikais- tai nuorisotyöttömiä. Lisäksi ehdotin, että käyttäisimme työvoimana myös kesätyösetelillä palkattavia nuoria. Osa nuorista nimittäin toivoo, että voisi käyttää kesätyösetelinsä muulloin kuin kesällä. Minä en näe sille mitään estettä. Olen itsekin ollut peruskouluikäisenä kirjastossa töissä hyllyttämässä kirjoja, ottamassa vastaan palautuksia ja tekemässä lainauksia. No, informaatio ei tainnut mennä kokoustamme pidemmälle, sillä kirjasto ilmoitti laittavansa ovet kiinni lauantaisin. Huomautin asiasta n. kuukausi sitten olleessa kokouksessa. Toivottavasti saadaan kirjasto paremmin mukaan visioomme ja ovet auki lauantaisinkin.

Tästä pääsette muuten kurkistamaan Vihreiden kuntavaaliohjelmaan.

 

2 valtuustoaloitetta 25.8.2014

Aug 27th, 2014 by marjo | 0

Esitin valtuuston kokouksessa huolen puistosuunnittelun jatkuvuudesta Limingassa sekä kysymyksen Ankkurilahden kaavasta ja siitä, eikö hevosurheilulle voisi jättää kaavaan tilaa. Lisäksi minulla oli kaksi valtuustoaloitetta.

Valtuustoaloite kevyenliikenteen turvallisuuden parantamiseksi Tupoksen Salen kohdalla:
Tupoksen Salen pyöräliikenne ja jalankulku ohjautuu nykyisellään parkkipaikan läpi autojen käyttämää liittymää pitkin. Muutama onnettomuuskin on ollut jo lähellä, kun lapset pyöräilevät parkkipaikoiltaan peruuttavien autojen lomassa. Tilaston valossa parkkipaikka on lapsille vaarallisin liikenteellinen alue. Olisi varmasti paljon turvallisempaa, jos Vanamon kohdalle puhkaistaisiin suojatie Kauppakaaren yli. Siinä kohtaa on jo Salen puolelta Kauppakaarelle laskeva kevyen liikenteen ramppi, joka siis vie suoraan autotielle. Osa sitä kautta kulkevista oikaisee nurmikon läpi kevyen liikenteen väylälle. Talvella ja märkänä aikana se kuitenkin on todella vaikeaa. Kyse olisi vain kahden metrin pätkästä asvalttia ja suojatien maalauksesta. Pieni investointi verrattuna siihen, että joku jää parkkipaikalla auton alle.
(yllä) Taustalla Vesikarin tie. Vanamo on kuvassa vasemmalla ja Sale oikealla. Kuvassa merkittynä ehdotettu turvallisempi reitti.

(alla) Tässä kuva toisesta suunnasta, Sale on vasemmalla. Illalla kahdeksankin aikaan Salen liittymä on näin vilkas. Tässä ne pyöräilijät kulkevat yhdessä autojen kanssa.

Limingan Vihreä valtuustoryhmä yhdessä muiden allekirjoittaneiden kanssa esittää, että kyseiseen kohtaan rakennetaan pikimmiten suojatie ja pyörätien pätkä. Allekirjoituksia tuli myös SDP:ltä ja Vasemmistoliitolta.

Uimamontun kunnostaminen:
Tupoksen uimamonttu on päässyt todella huonoon kuntoon ja sille olisi jo korkea aika tehdä jotain. Tuposlaiset pitävät uimapaikkaa tärkeänä ja toivoisivat että se siivottaisiin rehevöityneestä kasvillisuudesta ja että sitä laajennettaisiin. Molemmat toimenpiteet parantaisivat uimamontun vedenlaatua ja pidentäisivät kesäisin sen käyttöaikaa.

Esitämme siis, että Tupoksen uimamonttu siistitään ja sitä laajennetaan.

Limingan Vihreä valtuustoryhmä Allekirjoituksia tuli myös SDP:ltä ja Vasemmistoliitolta.

Kuohuntaa somessa

Aug 28th, 2013 by marjo | 0

28.8.2013 Koulukyytiasiat kuohuttavat taas mieliä Tupoksessa, enkä yhtään ihmettele. Nykysillä kuljetuksen myöntämisperiaatteilla kun otetaan huomioon vain matkan määrä, eikä tien kuntoa, valaistusta tai vaarallisuutta huomioda ollenkaan ja jopa pienet 3-luokkalaiset joutuvat tarpomaan pimeää soratietä yli 4 km. Kuinka moni aikuinen suostuisi moiseen työmatkaan painava reppu selässään? Pyörälläkin tie on vaikekulkuinen soran vuoksi, eikä siinä voi juuri kävelynopeutta lujempaa edes ajaa. Lähestyviä autojakaan ei tahdo kuulla, kun pyörä rämisee epätasaisesta tiestä johtuen niin paljon.

Linja-auto kulkee samaa reittiä, mutta kyytiin ei välttämättä pääse, vaikka olisi valmis maksamaan siitä sen 60 e/lapsi/kuukausi. Linja-autoon ei nimittäin välttämättä mahdu. Kilpailutuksessa pyydettiin autoa, johon mahtuu 14 tai enemmän lasta. Kuljetuksia hoitavalla yrityksellä saa siis olla käytössään 16-paikkainen auto. Miksi he isompaa käyttäisivätkään (paitsi jos pientä ei ole), sillä he eivät saa pitää maksavien lisäasiakkaiden roposia, vaan ne pitää tilittää kunnalle. Oudosti siis nuo maksavat perheet  kustantaisivat myös ei-maksavien kyytejä.

YIT on kuulema peruskorjaamassa kyseisiä Tupoksen teitä mutta se tarkoittaa sitä, että a) tietä kavennetaan reilusti b) reunoille kaivetaan syvät jyrkät ojat ja c) laitetaan uutta soraa päälle. Tie siis maalaisjärjellä ajateltuna muuttuu lapsille vain vaikeammaksi ja vaarallisemmaksi kulkea.

Toivottavasti tähän keksitään jokin perheitä tyydyttävä ratkaisu mahdollisimman pian.

2 valtuustoaloitetta 22.4.2013

Apr 22nd, 2013 by marjo | 0
Olin Oulussa järjestettävässä Nuorisotalkoot-tapahtumassa, jossa oli puhujana mm. ministeri Merja Kyllönen. Tässä muutamia asioita, joita ministeri painotti erikseen. Ensinnäkin kuntien pitäisi harrastus- ja liikunta-avustuksia jakaessa ottaa huomioon myös harrastajien sukupuoli, ettei kunnissa tueta enimmäkseen vain toisen sukupuolen harrastuksia. Ministeri ilmaisi huolensa myös nuorisovaltuustojen näennäisvaikuttamisesta ja halusi, että nuoria kuullaan oikeasti kaikissa asioissa eikä vain niissä (jos edes niissä) jotka miellämme nuorisolle kuuluviksi. Hän muistutti, että nuoriso on kunnassa suurin palvelujen käyttäjäryhmä, joten ehkäpä erilaisiin palveluihin liittyvät kyselyt pitäisi suunnata heille.

Koskapa huoli nuorison vaikuttamismahdollisuuksista oli suuri ja aiheellinenkin, esitän tässä muutaman toimenpiteen, jotka ovat jo käytössä joissain kunnissa/kaupungeissa .

Esitän, että Limingassa

  1. Valtuustosta valittaisiin kaksi valtuustokummia (mahdollisesti kahdeksi vuodeksi), jotka kävisivät nuorisovaltuuston kokouksissa auttaen siellä esim. kokousteknisissä asioissa ja aloitteiden tekemisessä ja toimisivat samalla linkkinä valtuuston ja nuorisovaltuuston välillä.
  2. Nuorisovaltuuston edustajille annettaisiin puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksiin. Nykyisellä käytännöllä, eli sillä, että kutsutaan tarvittaessa, heitä ei nimittäin koskaan kutsuta mukaan, ei edes silloin kun olisi aihetta.

Marjo Heikkinen

Limingan Vihreä Valtuustoryhmä

Aloitteen allekirjoittivat myös SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmistä:

Tarja Kontturi, Pirjo Luukinen, Pasi Lunki, Pasi Inkeroinen ja Tiina Partanen

Ja sitten vielä toinen liikuntapaikkojen ja -tilojen jakoa koskeva

Liikuntapaikkojen ja –tilojen jako on tuttu jokasyksyinen harmaita hiuksia aiheuttava operaatio.

Esitän, että syksyn ja kevään liikuntapaikat ja –tilat jaettaisiin jatkossa jo keväisin. Silloin eri kerhot ja ryhmät pystyisivät suunnittelemaan tulevan lukuvuotensa aikataulut, varaamaan ohjaajat ja tiedottamaan (mahdollisesti jatkaville) ryhmilleen syksyn tarjonnasta jo keväällä. Nykyisellä jakosysteemillä eivät kaikki toimijat (esim. Taito liikuttaa) voi nimittäin olla edes varmoja, saavatko he tiloja toiminalleen seuraavaksi lukuvuodeksi. Yleensä lukuvuoden kalenterit (esim. Naisvoimistelijat) tehdään jo ennen kuin varmuutta tiloista edes on, sillä ryhmille pitää varata ohjaajat ja ryhmäläisten pitää voida saada ilmoittautua ryhmiin ennen liikuntaryhmän alkua.

Marjo Heikkinen

Limingan Vihreä Valtuustoryhmä

Aloitteen allekirjoittivat myös SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmistä:

Tarja Kontturi, Pirjo Luukinen, Pasi Lunki, Pasi Inkeroinen ja Tiina Partanen

-->

Olin Oulussa järjestettävässä Nuorisotalkoot-tapahtumassa, jossa oli puhujana mm. ministeri Merja Kyllönen. Tässä muutamia asioita, joita ministeri painotti erikseen. Ensinnäkin kuntien pitäisi harrastus- ja liikunta-avustuksia jakaessa ottaa huomioon myös harrastajien sukupuoli, ettei kunnissa tueta enimmäkseen vain toisen sukupuolen harrastuksia. Ministeri ilmaisi huolensa myös nuorisovaltuustojen näennäisvaikuttamisesta ja halusi, että nuoria kuullaan oikeasti kaikissa asioissa eikä vain niissä (jos edes niissä) jotka miellämme nuorisolle kuuluviksi. Hän muistutti, että nuoriso on kunnassa suurin palvelujen käyttäjäryhmä, joten ehkäpä erilaisiin palveluihin liittyvät kyselyt pitäisi suunnata heille.

Koskapa huoli nuorison vaikuttamismahdollisuuksista oli suuri ja aiheellinenkin, esitän tässä muutaman toimenpiteen, jotka ovat jo käytössä joissain kunnissa/kaupungeissa .

Esitän, että Limingassa

  1. Valtuustosta valittaisiin kaksi valtuustokummia (mahdollisesti kahdeksi vuodeksi), jotka kävisivät nuorisovaltuuston kokouksissa auttaen siellä esim. kokousteknisissä asioissa ja aloitteiden tekemisessä ja toimisivat samalla linkkinä valtuuston ja nuorisovaltuuston välillä.
  2. Nuorisovaltuuston edustajille annettaisiin puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksiin. Nykyisellä käytännöllä, eli sillä, että kutsutaan tarvittaessa, heitä ei nimittäin koskaan kutsuta mukaan, ei edes silloin kun olisi aihetta.

Marjo Heikkinen

Limingan Vihreä Valtuustoryhmä

Aloitteen allekirjoittivat myös SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmistä:

Tarja Kontturi, Pirjo Luukinen, Pasi Lunki, Pasi Inkeroinen ja Tiina Partanen

Ja sitten vielä toinen liikuntapaikkojen ja -tilojen jakoa koskeva

Liikuntapaikkojen ja –tilojen jako on tuttu jokasyksyinen harmaita hiuksia aiheuttava operaatio.

Esitän, että syksyn ja kevään liikuntapaikat ja –tilat jaettaisiin jatkossa jo keväisin. Silloin eri kerhot ja ryhmät pystyisivät suunnittelemaan tulevan lukuvuotensa aikataulut, varaamaan ohjaajat ja tiedottamaan (mahdollisesti jatkaville) ryhmilleen syksyn tarjonnasta jo keväällä. Nykyisellä jakosysteemillä eivät kaikki toimijat (esim. Taito liikuttaa) voi nimittäin olla edes varmoja, saavatko he tiloja toiminalleen seuraavaksi lukuvuodeksi. Yleensä lukuvuoden kalenterit (esim. Naisvoimistelijat) tehdään jo ennen kuin varmuutta tiloista edes on, sillä ryhmille pitää varata ohjaajat ja ryhmäläisten pitää voida saada ilmoittautua ryhmiin ennen liikuntaryhmän alkua.

Marjo Heikkinen

Limingan Vihreä Valtuustoryhmä

Aloitteen allekirjoittivat myös SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmistä:

Tarja Kontturi, Pirjo Luukinen, Pasi Lunki, Pasi Inkeroinen ja Tiina Partanen

Perusopetuksen tunteja vähennettiin

Dec 1st, 2012 by marjo | 0

28.11.-12. Siviistyslautakunnan kokouksessa 2.11. päätettiin karsia opetustunnit minimiin. Liminka on siis tähän asti tarjonnut koululaisille enemmän tunteja kuin olisi lain mukaan ollut pakko. Vaihtoehtona tuntien karsimiselle oli opetusryhmien kasvattaminen. Kahdesta pahasta piti siis valita se pienempi paha, jotta pysyttäisiin edes jotenkin budjetissa. Ja miksi siinä budjetissa pitäisi sitten pysyä, eikä anoa vain lisää rahaa valtuustolta? No siksi, että jokaisen kunnan hallintoalan pitäisi toteuttaa tuottavuusohjelmaa, jotta veroprosentti ei karkaisi aivan mahdottomiin ja Liminka joutuisi Oulun syliin. Pitäisi siis kyetä säästämään. No, Peterin Merja teki tuntien lisäämisen puolesta valtuustoaloitteen, ihan järkevän sellaisen, ja koska valtuustosta löytyi siihen kannatus ja rahat, ja koska me sivistyslautakunnassakaan emme hyvillä mielin olleet tunteja karsimassa, se hyväksyttiin yksimielisesti lautakunnassa. Tunteja vähennetään, mutta viiden sijaan vain kahdella. Yläluokilla tulee olemaan 30 viikkotuntia, ykkös-kakkosilla 20, kolmos-nelosilla 23, viitosilla 24 ja kuutosilla 25.

Koulunkäyntiavustajia on Limingassa oppilasmäärään nähden niukasti. Koska oppilasmäärät tulevat lähitulevaisuudessa vain kasvamaan uusien asuinalueiden tonttien rakentamisen seuraksena, paineet avustavan henkilökunnan suuntaan tulevat olemaan valtavat. Olen ottanut asian esille jo pariin otteeseen (lautakunnassa ja valtuustossa). Olen ihan varma, että kohta täytyy palkata uusia työntekijöitä.

Uuden valtuuston paikkajakoja

Nov 24th, 2012 by marjo | 0

24.11.2012 Olemme menossa uudelle kaudelle seuraavanlaisella miehityksellä tai tässä tapauksessa naisituksella.

  • Valtuustossa Marjo Heikkinen, 1 varavaltuutettu Anne Väyrynen, 2. varavaltuutettu Monika Kangas-Siira
  • Tekninen lautakunta (2013-2014) Anne Väyrynen, varajäsen Monika Kangas-Siira
  • Sivistyslautakunta (2015-2016) Marjo Heikkinen, varajäsen Anne Väyrynen
  • Tarkastuslautakunta Monika Kangas-Siira, varajäsen Anna-Maria Nettamo
  • Keskusvaalilautakunta Anna-Maria Nettamo

Keskustalla on kaikki puheenjohtajuudet. Jos Kokoomus olisi lähtenyt tekniseen vaaliliittoon meidän, Vasemmiston ja SDP:n kanssa, se olisi saanut valtuuston 2. varapuheenjohtajuuden ja sitä kautta oikeuden osallistua kunnanhallituksen kokouksiin. Kokoomus päätti kuitenkin liittoutua Keskustan ja Perussuomalaisten kanssa. Miksi? Sitä en tiedä. Mieleen tulee kaksi vaihtoehtoa a) he eivät halunneet “suututtaa” Keskustaa b) he eivät halunneet samaan liittoumaan vasemmistopuolueiden ja Vihreiden kanssa. Oli syy kumpi tahansa (tai molemmat), olen ihmeissäni siitä, että luopuivat hallituksen kokouksiin osallistumismahdollisuudesta noin vain.

Oulun seudun liikennejärjestemätyön syysseminaari

Nov 19th, 2012 by marjo | 0

14.11.2012 Vietin aamupäivän kuunnellen Oulun seudun liikennejärjestelmätyöstä. Tulevaisuudessa bussin reaaliaikaista paikkaa voi seurata vaikkapa omalla puhelimella käyttämällä bussin tagia (löytyisi esim. pysäkiltä). Käytin puheenvuoron, jossa puolustin lastenlipun yläikärajan nostoa. Se sai kannatusta. Kannatusta sai myös erään osallistujan ehdotus mahdollisuudesta maksaa bussimatka kännykällä. Tässäpä päivän antia http://www.ouka.fi/oulu/oulun-seutu/liikennejarjestelmatyo-syysseminaari

Kiitokset meitä Vihreitä äänestäneille!

Oct 29th, 2012 by marjo | 0

Kiitos luottamuksestanne! Vaikutan valtuustossa seuraavat neljä vuotta. Koska en voi millään huomata, mitä kaikkea kunnassamme voisi parantaa, toivon yhteydenottojanne. Se lienee kätevintä sähköpostitse: marjo@viher.net

Tervetuloa sivuilleni

Oct 14th, 2012 by marjo | 0

Olen ehdolla Limingan valtuustoon numerolla 74. Klikkaamalla Liminka ja Seudulliset -sivujen linkkejä voit lukea, mitä asioita olen mm. ajanut ja pitänyt erityisen tärkeinä kuluneen neljän vuoden aikana.

Vaaliteemojani löydät klikkailemalla itsesi Kehitettävää Limingassa ja Lapset ja nuoret -sivuille. Minä-sivulta löytyy (yllätys yllätys) tietoa minusta. Varmaan huomaatkin, että tykkään tehdä käsitöitä. Muitakin sivuja saa toki käydä katselemassa.

Tässä alla on kirjoituksiani neljän vuoden ajalta.

Terveyskeskus uudelleen suunnitteluryhmälle

Oct 3rd, 2012 by marjo | 0

1.10.2012 Valtuuston kokouksessa päätettiin pistää uusi terveyskeskus pikapikaa takaisin suunnitteluryhmälle, sillä urakkatarjousten mukaan oltiin menossa 1,8 miljoonaa euroa yli budjetin. Huh! Se on jo niin paljon rahaa, että ei ollut muuta vaihtoehtoa. Uuden terveyskeskuksen mahdollisimman pikainen rakentaminen on tärkeää, sillä henkilöstö oireilee nykyisessä terveyskeskuksessa olevan homeen takia.